Začnite

1. Stiahnite si

2. Rýchle učenie jazykov

Naučte sa jazyk pomocou kartičiek

Uložte slová z telefónu alebo pomocou rozšírenej funkcie Chromu.
Učte sa sledovaním videí a filmov vo svojom cieľovom jazyku
Použite integrovaný prekladač
UseEffective Space Metóda opakovania integrovaný prekladač